مرض

معلوم نیست چه مرضیه که یک هفته ست تهران رو گرفته:

   - هر کی سابقه آلرژی داشته. آلرژیش اوت کرده.

   - هر کی سابقه میگرن داشته هم سردرد های شدید گرفته.

   - هر کی مریض بوده یهو مریضیش زیاد شده.

  - مردم بی مرض هم مرض دار شدن.

این چیه؟؟؟؟؟

یک هفته ست چشم هام خیلی می خواره، و همچنین دماغم. سردرد خیلی می گیرم.

 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
علی کرمی

پارازیت . ارجاعت می دم به 40چراغ این هفته.

زهرا

انرژی هسته ای می کارن دم دانشگاه ما [چشمک]

...

به سزای اعمالت میرسونمت بالاخره میفهمی چه غلطی کردی منتظر باش [شکست]