استایل جدید

این هم از استایل جدید. قالب قبلی رو هر کی خواست بگه کدش رو بهش بدم. روس این قالب زیاد کار نکردم. اما خیلی شاد تره. قبلی خیلی دل گیر بود.

/ 4 نظر / 5 بازدید
لهوف

سلام! آره این قالب خیلی شادتره! مبارک باشه قالب جدیدت!

tassliim

من یه سوال دارم! چه جوری شد که تسلیم از اون اول لیست رفت آخر؟! حسود هم نیستما! فقط سوال بود! دونقطه دی!

سنگ

علی می خواستم زودتر بهت بگم چرا گفتم مدال. به خاطر زورت نبود. به خاطر همون چیزی بود که باعث شد قضیه جمع کردن اتاقت تراژدیک تموم شه! فک کنم موضوع خوبی باشه واسه نوشتن [نیشخند] فقط حواست باشه تو نوشتنش عدالتو رعایت کنی [چشمک]