نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

فرصتی شد با آقای پیروز (AD.Piruz) به نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برویم

نمایشگاه بی خود بود، مخصوصا قسمت گرفتن مجوز عکاسی که خیلی عصبانی شدم. اولش گفتن که آزاد نمیشه عکاسی کرد. بعدش کمی اصرار کردیم که گفتن برید پیش آقای فلانی و معرفی نامه بگیرید. یک ربع طول کشید آقای فلانی رو پیدا کنیم و حالا پرسش ها شروع می شوند. برای چی عکس می گیرین؟ عکس ها رو کجا می برین؟ چرا تفریحی عکاسی می کنین؟ و ... که معرفی نامه رو گرفتیم و رفتیم که دیدیم آقایون جلسه دارند. چند دقیقه معطل شدیم که اومدند و معرفی نامه رو دیدند و بردند پیش چند نفر که تایید کنند.بعد گفتند بریم اتاق بقلی کارت رو بگیریم و به خوبی و خوشی کارت رو گرفتیم.

راستش رو بخاید تو عمرم این همه عکاس ندیده بودم. اون هم همه با 70 200 و d3 و 1d و ...
پس از خسته شدن از عکاسی داخحل نمایشگاه بدون اجازه وارد محوطه سختمان سازی شدیم و خیلی حال کردیم.
لوله گرافی :

/ 1 نظر / 41 بازدید
کوچولوترین ستاره

خوبه به چیری که علاقه داری رسیدی امیدوارم توش موفق تر بشی[گل]