دوربين بي لنز همه چيز رو محو مي بينه، مثل خاطرات من

» انتقال :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» shghsgfhfdhgdfghvb :: ۱۳٩٠/٤/٤
» ۱۳٩٠/۳/٢٦ :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» خاطره :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» آهن ضایعات :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» ... :: ۱۳٩٠/۳/۱
» ردبول :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» . :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» عکس :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» دیوانه! :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» انتقام :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» بارون :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» همین جوری نوشت! :: ۱۳٩٠/٢/٦
» پیرمرد پارک :: ۱۳٩٠/٢/٥
» عنوان جدید وبلاگ :: ۱۳٩٠/٢/٤
» تولدم و اینا :: ۱۳٩٠/٢/۳
» ۱۳٩٠/۱/۳۱ :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» خانواده، آه! :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» پسر بچه و پرنده :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» تغییر قالب :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» ۱۳٩٠/۱/۱٠ :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» عید :: ۱۳٩٠/۱/٦
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» تغییر استراتژی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» این نیز بگذرد :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٦ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» غفار :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» امروز چند اسفند؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» لنز 35 میلیمتر :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» آف پست :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» ... :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» برف! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» کارنامه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» 2چرخه سواری امروز :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» افتاد! :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» محرم :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» ۱۳۸٩/٩/۱٤ :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» ۱۳۸٩/٩/۱٤ :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» عکس های کوهنوردی :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» کوه :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» ... :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» امتحانا :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» همه چیز :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» ۱۳۸٩/٧/۱٠ :: ۱۳۸٩/٧/۱٠
» 1 مهر :: ۱۳۸٩/٧/۱
» اواخر شهریور :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» ۱۳۸٩/٦/۱٥ :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» دامین :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» ... :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» شک! :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» افطاری :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» ماه رمضون :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
» عکس :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» ۱۳۸٩/٥/۱٤ :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» کامپیوتر :: ۱۳۸٩/٥/۱
» توچال! :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» سوسک :دی :: ۱۳۸٩/٤/۱٩
» ... :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» ۱۳۸٩/٤/٩ :: ۱۳۸٩/٤/٩
» رشد :: ۱۳۸٩/٤/٦
» ... :: ۱۳۸٩/٤/٦
» ۱۳۸٩/۳/٢۸ :: ۱۳۸٩/۳/٢۸
» 27 خرداد 89 :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» چرت و پرت :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» دوربین بی لنز... گفته ها و نا گفته ها :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» سلامی دوباره... :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» ... :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» تولد :: ۱۳۸٩/٢/۱
» فکر :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» رستم :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» فعلا... :: ۱۳۸٩/۱/٩
» نوروز :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» دیداری با عکاسان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» زبان :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» کامپیوتر :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
» سفر :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» پرواز :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
» توچال... :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» مرض :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» تولد :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» ماشین :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» ۱۳۸۸/۱٠/٢ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» پیدا شدن دوربین :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» ... :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» فتوبلاگ :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» توچال :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» برف :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» ۱۳۸۸/٩/٧ :: ۱۳۸۸/٩/٧
» برف :: ۱۳۸۸/٩/٢
» ... :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
» ماجرای امروز :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» تئاتر :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» سفرک :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» 8 :: ۱۳۸۸/۸/٥
» نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها :: ۱۳۸۸/۸/٢
» ۱۳۸۸/۸/٢ :: ۱۳۸۸/۸/٢
» زلزله :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» ... :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
» رسانه دیجیتال 2 :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» رسانه های دیجیتال :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» شیت :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» ... :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» خدا :: ۱۳۸۸/٧/٧
» توچال 2 :: ۱۳۸۸/٧/٤
» توچال :: ۱۳۸۸/٧/٢
» روز اول مدرسه :: ۱۳۸۸/٧/۱
» آهنگ وبلاگ :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» بزرگ شدن :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» دوست دیرینه :: ۱۳۸۸/٦/۳٠
» عید فطر :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» استایل جدید :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
» پاییز :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
» 2 تا عکس روووووز :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» چت با من :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» قالب :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» لوازم تحریر :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» ۱۳۸۸/٦/۱٥ :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» افطاری بیمارستان :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» قالب :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» طومار :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» خاطرات روزانه و یک عکس توپ :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
» سیستم وبلاگ (مهم) :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
» علی کریمی :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
» ۱۳۸۸/٦/۱۱ :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» امشب افطاری :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
» شروعی دوباره :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
» ادامه میدم ... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٩
» شیپور :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٩
» زیر آب یا کویر. چه کسی می داند؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٩
» یادش بخیر. سبز بود. :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٩
» دو لپی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» اوج شادی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» توهم :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» بخار آب :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» Finished :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» ادامه دارد... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» تندر :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» بازتاب :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» بفرما بشین!!! :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» مه پاره :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» یه توپ دارم قلقلیه سرخ و سفید و آبیه. زدم زمین هوا رفت. نمی دونی تا کجا رفت :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» راه تو را می خواند :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» چی توز :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» سلام :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |