دوربين بي لنز همه چيز رو محو مي بينه، مثل خاطرات من

ادامه میدم .... یا علی ....

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/٢٤ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

دارم از عکس گذاشتن نا امید می شم. اگه اینجوری پیش بره وبلاگ رو می بندم.

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

 

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

 

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٤ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٤ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

 

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٤ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٤ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |

من سید علیرضا تارا هستم. یک عکاس نوجوون.

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۱٤ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ توسط ::علیرضا:: نظرات () |